JLP creative s.r.o. - kreativní statická kancelář

O nás

O nás

Statická kancelář JLP creative s.r.o. s působností v ČR i zahraničí nabízí komplexní služby v oblasti statiky pozemních staveb i mostů. Dále nabízíme vypracování výkresové dokumentace ve všech stupních návrhu konstrukce, a to vč. podrobné dílenské a montážní dokumentace pro ocelové i betonové konstrukce, tedy kompletní dodávku stavebně - konstrukčního řešení staveb.

Naše dokumentace je zpracovávána v češtině, němčině nebo angličtině. V němčině pracujeme na plně profesionální úrovni slovem i písmem, účastníme se jednání, porad a výrobních výborů k našim stavbám na území Rakouska a Německa.

Díky vysoké míře odbornosti jsme schopni řešit nejnáročnější problémy z oblasti dimenzování předpjatých a železobetonových konstrukcí u všech druhů staveb (mosty, občanské stavby), a to vč. materiálově a geometricky nelineárních výpočtů. 

Součástí nabídky naší kanceláře je i tvorba výkresové dokumentace pro ocelové i betonové konstrukce.

Více o nás

Služby

Služby

Řešíme statiku náročných dopravních, inženýrských a pozemních staveb (mosty, budovy, zastřešení nádraží, haly), ale i zakázky malého rozsahu (např. pergoly, přístřešky, RD atd.). 

Zaměřujeme se na komplexní statický návrh betonových, předpjatých a ocelových konstrukcí, a to vč. výkresové dokumentace ve všech stupních podrobnosti (od studie až po realizační a dílenskou dokumentaci RDS + VTD).

 • statické výpočty stavebních konstrukcí všech úrovní složitosti pro:
  • silniční mosty a lávky pro pěší
  • pozemní stavby - ocelové a betonové konstrukce
  • náročnou architekturu
  • posudky speciálních technologií pro výstavbu mostů – výsuvné skruže, pevné skruže, betonářské vozíky, výsuvné nosy a pod.
  • speciální aplikace ve statice (posouzení atypických složitých konstrukcí, detailů apod.)
  • zakázky menšího rozsahu: statika RD, ocelové pergoly, přístřešky, zastřešení

 • geotechnický návrh založení u námi navrhovaných staveb
 • tvorba výkresové dokumentace (2D, 3D) pro betonové i ocelové konstrukce ve všech stupních (DÚR, DSP, PDPS, RDS, VTD)
 • výchozí a běžné prohlídky ocelových konstrukcí
 • konzultační činnost v oblasti statiky stavebních konstrukcí
 • projekční činnost pro mosty (DÚR, DSP, PDPS, RDS)
 • precizní MKP výpočty složitých konstrukcí a výrobků
 • optimalizační studie pro mosty a pozemní stavby
 • odborné průběžné konzultace po statické stránce pro architekty a designéry
 • nelineární výpočty betonových konstrukcí
 • kontrolní statické přepočty, nezávislé posudky
 • spolupráce na architektonických studiích po statické stránce
 • návrh sanačních opatření z hlediska statiky
 • technický dozor investora pro nosné konstrukce staveb
 • odborné vizuální prohlídky stavebních konstrukcí statikem

Více o službách