Tramvajový tunel Brno Bohunice - kampus, Brno, CZ – pozice v týmu správce stavby – konzultant na statiku a statik správce stavby, technický dozor investora. Spolupráce s firmou INVIN.

Náplň práce:
- kontrola, připomínkování a schvalování veškeré projektové dokumentace z hlediska statiky, a to ve stupních DSP, DPS (PDPS), RDS, VTD
- kontrola provádění na stavbě (přebírky bet. výztuže a ocelových konstrukcí)
- technický dozor investora za správce stavby z hlediska statiky

Výstavba: 2018 - 2022

Odkaz na videa uživatele Dopravní podnik města Brna:

Výstavba 07/2021

Výstavba 08/2021