Hala Gumpoldskirchen, AT

Přístavba, rekonstrukce a sanace historicky chráněného domu v Mikulově, ulice Kamenný řádek, Mikulov, CZ

Potrubní mosty areál STK Zenit, Vyškov, CZ

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava, CZ - Projekt sanace a podchycení havarijního stavu nosných zdí a základů, zesílení stávajících stropů, technologické postupy podchycení krovu při výměnách

Dlouhodobá spolupráce s rakouským výrobcem a realizátorem ocelových konstrukcí (od r. 2018 dosud):  vedení projektového týmu na zakázce, statika a statické výpočty v německém jazyce, osobní účast na výrobních výborech, komunikace s klientem a spolupracujícími subjekty v německém jazyce, osobní účast projektanta a AD při realizaci stavby, tvorba koncepce a výkresové realizační dokumentace pro zhotovitele, komunikace s montážními týmy.

Statika RD v rámci ČR – statické výpočty pro stavební povolení (DSP) pro více než 50 RD k r. 2022, u některých kompletní realizační dokumentace (výkresy tvaru a výztuže)

Sportovní a dětská hřiště a mobiliář hřišť, oplocení a ochranné sítě – v rámci ČR již přes 30 realizací (statika)

Spolupráce se soudními znalci ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o. – spolupráce z hlediska statiky na řešení znaleckých posudků

Rámcová smlouva s velkým obchodním řetězcem na statické kontroly jím vlastněných a provozovaných nemovitostí v rámci území celé ČR, služby statika na straně investora

Nosné ocelové konstrukce technologických celků – více než 10 realizací k r. 2022

Výchozí a běžné prohlídky ocelových konstrukcí statikem – více než 5 realizací k r. 2022

Posudky nosných konstrukcí pro možnost dodatečné instalace fotovoltaických (FV) panelů – více než 10 realizací (statika) v rámci ČR

Přípravky pro fixaci a ukládání obráběných dílců pro průmysl – více než 10 realizací v ČR a DE (statika), klienti např. Siemens, IGS atd.

Městský mobiliář – specializujeme se na statický návrh městského mobiliáře a dětských hřišť. Od r. 2016 spolupracujeme s předním mezinárodně působícím dodavatelem městského mobiliáře a průmyslového designu. Naše konstrukce (zejména zastávkové přístřešky) jsou dislokovány prakticky po celém světě. Naším úkolem je kompletní statická podpora od vývoje po realizaci a statika nosných prvků. Navrhujeme podle norem soustavy EN pro evropské lokace a ASCE 7-16, AISC 360-16, IBC 2015 a IBC 2018 pro klienty na území USA

Konzultační činnost, hodnocení a posudky stávajícího stavu nemovitostí pro majitele nemovitostí a SVJ, návrh sanace zjištěných poruch, vyjádření statika: k r. 2022 více než 30 realizací.