Ing. Jaroslav Průša, Ph.D.
jednatel společnosti, vedoucí statik

Jaroslav Průša

Profesní životopis zahrnující nejvýznamnější reference získané v průběhu praxe je uvedený zde:
Jaroslav Průša - profesní životopis - CZ
Jaroslav Průša - profesní životopis - ENG

Osvědčení o autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb (IS00):
Jaroslav Průša - autorizace Statika a dynamika staveb

Osvědčení o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce (IM00):
Jaroslav Průša - autorizace Mosty a inženýrské konstrukce

Doktorský diplom
Jaroslav Průša - doktorský diplom

Výzkumná činnost
Výzkum v oblasti reálného působení masívních prismatických betonových konstrukčních prvků v režimu tlaku, ohybu a kroucení. Reálné torzní namáhání konstrukce, nelineární výpočty.
Spolupráce na výzkumu s prof. Ing. Vladimírem Křístkem, DrSc., dr.h.c., FEng. (ČVUT v Praze) a prof. Ing. Janem L. Vítkem, CSc., FEng. (Metrostav a.s., ČVUT v Praze)


Jaroslav Průša - LinkedIn