Řešíme statiku pozemních, dopravních a inženýrských staveb (mosty, budovy) ve všech úrovních složitosti a náročnosti, a to vč. zakázek malého rozsahu (např. pergoly, přístřešky, RD atd.). 

Zaměřujeme se na komplexní statický návrh ocelových, betonových a předpjatých konstrukcí, a to vč. výkresové dokumentace ve všech stupních podrobnosti. Vypracujeme i návrh založení stavby.

Nabízené služby:

 • statické výpočty stavebních konstrukcí všech úrovní složitosti a rozsahu pro:
  • silniční mosty a lávky pro pěší
  • pozemní stavby - ocelové a betonové konstrukce
  • náročnou architekturu
  • přepočty zatížitelnosti konstrukcí vč. statických posudků pro účely instalace fotovoltaiky
  • posudky speciálních technologií pro výstavbu mostů – výsuvné skruže, pevné skruže, betonářské vozíky, výsuvné nosy a pod.
  • speciální aplikace ve statice (posouzení atypických složitých konstrukcí, detailů apod.)
  • zakázky menšího rozsahu: statika RD, ocelové pergoly, přístřešky, zastřešení apod.
 • geotechnický návrh založení pouze u námi navrhovaných staveb
 • tvorba výkresové dokumentace (2D, 3D) pro betonové i ocelové konstrukce ve všech stupních (DÚR, DSP, PDPS, RDS, VTD)
 • výchozí a běžné prohlídky ocelových konstrukcí podle ČSN 732604 a ČSN ISO 13822
 • člen týmu Správce stavby na pozici Statik správce stavby a technický dozor za nosné konstrukce, technický dozor investora na nosné konstrukce
 • konzultační činnost v oblasti statiky stavebních konstrukcí
 • projekční činnost pro mosty (DÚR, DSP, PDPS, RDS)
 • precizní MKP výpočty složitých konstrukcí a výrobků
 • optimalizační studie pro mosty a pozemní stavby
 • odborné průběžné konzultace po statické stránce pro architekty a designéry
 • nelineární výpočty betonových konstrukcí
 • kontrolní statické přepočty, nezávislé posudky
 • spolupráce na architektonických studiích po statické stránce
 • návrh sanačních opatření z hlediska statiky
 • technický dozor investora výhradně pro nosné konstrukce staveb - činnost statika v rámci týmu správce stavby
 • odborné vizuální prohlídky stavebních konstrukcí statikem

Jakožto zodpovědná společnost má naše statická kancelář sjednané pojištění zodpovědnosti na částku 15 mil. Kč. V případě specifického požadavku investora jsme ochotni částku pojištění zodpovědnosti pro konkrétní projekt nebo celkově navýšit. Potvrzení o uzavřeném pojištění je k nahlédnutí níže.

Pojištění zodpovědnosti za škodu - JLP creative s.r.o.

Software:
Neustále investujeme do inovací a rozvoje firmy a věříme, že pokud chceme být efektivní a schopní zvládat nejsložitější problémy při navrhování stavebních konstrukcí, musíme se nejen sami neustále odborně vzdělávat, ale i investovat do kvalitních a inovativních SW produktů.

Pro návrh konstrukcí využíváme statický MKP software RFEM vč. mnoha dimenzačních modulů, na složitější aplikace (návrh mostů, předpjatých prvků, dynamika) využíváme Midas Civil Advanced. Posudky na úrovni průřezů řešíme kromě vlastních programovaných výpočtů v excelu v programech od firem Dlubal, Idea Statica (concrete, prestressing, steel, connection) a FINE.
Výkresy vytváříme v následujících licencovaných programech: Tekla Structures, ZWCad, Solidworks (3D dokumentace pro ocelové konstrukce), Cadkon RCD, Rhinoceros 7.

Midas Civil - informace o programu

Důležitou součástí našeho návrhového procesu je i zjednodušená ruční kontrola výstupů z SW, abychom měli jistotu, že spočtené výsledky jsou správně a nenastala v některé fázi výpočtu chyba. Sebekontrola je základním pilířem naší práce.

Komunikace s klienty je možná v češtině, tak na profesionálni úrovni i v němčině. Statické výpočty a dokumentaci zpracováváme jak v českém, tak na vyžádání v německém i v anglickém jazyce.

Pro komunikaci a řešení technických záležitostí s klienty používáme Business verzi programu Teamviewer, který umožňuje propojení vzdálených ploch. Ke stažení je zde:

Teamviewer - odkaz ke stažení

Hardware je tvořen výkonnými pracovními stanicemi z řady HP Z Workstation a DELL.