Níže jsou uvedeny pouze významnější reference (drobné zakázky nejsou zde uváděny):

Ocelový rám pažení stavební jámy ČOV Strmilov

Ocelový rám pažení stavební jámy ČOV Strmilov

Zpracování statického výpočtu ocelového pažícího rámu pro stavbu čističky odpadních vod ve Strmilově.
Spolupráce na projektu s Projekce iGeo s.r.o. (geotechnika)
Realizace: VHS Vodohospodářské stavby České Budějovice spol. s r.o., p. Jaroslav Petrů

 

1 2