Pro našeho klienta jsme zpracovávali statický návrh točitého schodiště do luxusního rezidenčního objektu v Praze na Janáčkově nábřeží.

Jedná se o schodiště šířky 1,1 m mezi podlažími stavební výšky 4 m. Specifikem je travertinový obklad kolem celé konstrukce, která je vytvořená z tenkých nerezových plechů. Na schodišti je použito skleněné zábradlí, tj. celková vlastní tíha celé konstrukce je značně vysoká.

Za účelem podrobného návrhu a posouzení byl vytvořený precizní MKP model věrně vystihující geometrii konstrukce a rozložení hmot. S ohledem na fakt, že u tohoto typu konstrukce jednoznačně rozhodovaly deformace od zkroucení, byl vývoj konstrukce od prvotního architektonického návrhu ke konečnému řešení celkově náročnější.

Jedná se o jedno z nejnáročnějších schodišť v rámci architektury.