Statická kancelář JLP creative s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti statiky pozemních staveb i mostů. Dále nabízíme vypracování výkresové dokumentace RDS+VTD pro ocelové i betonové konstrukce.

Díky našim zkušenostem napříč pozemními i mostními stavbami jsme schopni efektivně, ekonomicky a s vysokou odbornou úrovní zpracovat statické výpočty pro téměř jakoukoli konstrukci.

Naše práce je zároveň naším koníčkem. Díky vysoké míře odbornosti jsme schopni řešit nejnáročnější problémy z oblasti dimenzování předpjatých a železobetonových konstrukcí u všech druhů staveb (mosty, občanské stavby), a to vč. materiálově a geometricky nelineárních výpočtů. 

V praxi spolupracujeme kromě zhotovitelských organizací (zejména zámečníci) i s architekty a designéry, se kterými průběžně konzultujeme statické uspořádání konstrukce v průběhu navrhování. Díky tomuto spojení jsou od samého počátku investorovi předkládány prakticky proveditelné a optimalizované konstrukce.

Vysoká kvalita výstupní dokumentace je u nás standardem, stejně jako férová cena a profesionální přístup. Neustále se rozvíjíme a investujeme do efektivity, o čemž svědčí široká paleta specializovaných TOP SW produktů, kterými v naší kanceláři disponujeme (RFEM, Midas Civil Advanced, Tekla Structures, Solidworks).

Naším mottem je, že to nejdůležitější se skrývá v detailech. Při zpracování statických výpočtů a posudků si zakládáme na tom, že naším výstupem není jen orazítkovaný statický výpočet čistě podle zadání, ale vždy snaha v průběhu celého procesu nalézt nejvhodnější a nejefektivnější řešení pro naše klienty. Jsme si totiž vědomi toho, že jedině kreativní a efektivní firma, ke které se klienti budou rádi vracet, má naději obstát v široké konkurenci statických kanceláří.

Garantem je jednatel společnosti Ing. Jaroslav Průša, Ph.D. (autorizace ČKAIT v oborech Statika a dynamika staveb a Mosty a inženýrské konstrukce).