Statická kancelář JLP creative s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti statiky stavebních konstrukcí všeho druhu a ve všech úrovních složitosti a rozsahu. Jsme schopni efektivně, ekonomicky a s vysokou odbornou úrovní zpracovat statické výpočty jak pro mosty a inženýrské konstrukce, tak i pro pozemní a inženýrské stavby. Přijímáme i malé zakázky, např. pergoly, RD, přístřešky apod.

Díky vysoké míře odbornosti jsme schopni řešit nejnáročnější problémy z oblasti dimenzování předpjatých a železobetonových konstrukcí u všech druhů staveb (mosty, občanské stavby), a to vč. materiálově a geometricky nelineárních výpočtů. 

V praxi spolupracujeme kromě zhotovitelských organizací i s architekty a designéry, se kterými konzultujeme statické uspořádání konstrukce v průběhu navrhování. Díky tomuto spojení jsou od samého počátku investorovi předkládány prakticky proveditelné a optimalizované konstrukce.

Vysoká kvalita výstupní dokumentace je u nás standardem, stejně jako velmi příznivá cena a krátké časy pro zpracování zakázek. Naším mottem je, že to nejdůležitější se skrývá v detailech.

Při zpracování statických výpočtů a posudků si zakládáme na tom, že naším výstupem není jen orazítkovaný statický výpočet čistě podle zadání, ale vždy snaha v průběhu celého procesu nalézt nejvhodnější a nejefektivnější řešení pro naše klienty. Jsme si totiž vědomi toho, že jedině kreativní a efektivní firma, ke které se klienti budou rádi vracet, má naději obstát v široké konkurenci statických kanceláří.

Garant - vedoucí statik, jednatel společnosti Ing. Jaroslav Průša, Ph.D. (autorizace ČKAIT v oborech Statika a dynamika staveb a Mosty a inženýrské konstrukce).