JLP creative s.r.o. - kreativní statická kancelář

O nás

O nás

Naše statická kancelář nabízí komplexní služby v oblasti statiky stavebních konstrukcí všeho druhu a ve všech úrovních složitosti. Jsme schopni efektivně, ekonomicky a s vysokou odbornou úrovní zpracovat statické výpočty jak pro mosty a inženýrské konstrukce, tak i pro pozemní a inženýrské stavby.

Díky vysoké míře odbornosti jsme schopni řešit nejnáročnější problémy z oblasti dimenzování předpjatých a železobetonových konstrukcí u všech druhů staveb (mosty, občanské stavby), a to vč. materiálově a geometricky nelineárních výpočtů. 

Součástí nabídky naší kanceláře je i tvorba výkresové dokumentace pro ocelové i betonové konstrukce.

Více o nás

Služby

Služby

Řešíme statiku náročných dopravních, inženýrských a pozemních staveb (mosty, budovy, zastřešení nádraží, haly), ale i zakázky malého rozsahu (např. pergoly, přístřešky, RD atd.). 

Zaměřujeme se na komplexní statický návrh betonových, předpjatých a ocelových konstrukcí.

 • statické výpočty stavebních konstrukcí všech úrovní složitosti pro:
  • silniční mosty, železniční mosty a lávky pro pěší
  • pozemní stavby
  • náročnou architekturu
  • posudky speciálních technologií pro výstavbu mostů – výsuvné skruže, pevné skruže, betonářské vozíky, výsuvné nosy a pod.
  • speciální aplikace ve statice (posouzení atypických konstrukcí, detailů apod.)

 • tvorba výkresové dokumentace pro betonové i ocelové konstrukce ve všech stupních (DÚR, DSP, RDS, VTD)
 • konzultační činnost v oblasti statiky stavebních konstrukcí
 • odborné průběžné konzultace pro architekty a designéry
 • nelineární výpočty betonových konstrukcí
 • optimalizační studie pro mosty a pozemní stavby
 • kontrolní statické přepočty

Více o službách