Řešíme statiku pozemních, dopravních a inženýrských staveb (mosty, budovy) ve všech úrovních složitosti a náročnosti, a to vč. zakázek malého rozsahu (např. pergoly, přístřešky, RD atd.). 

Zaměřujeme se na komplexní statický návrh betonových, předpjatých a ocelových konstrukcí, a to vč. výkresové dokumentace a návrhu založení stavby.

Nabízené služby:

 • statické výpočty stavebních konstrukcí všech úrovní složitosti a rozsahu pro:
  • silniční mosty, železniční mosty a lávky pro pěší
  • pozemní stavby
  • náročnou architekturu
  • posudky speciálních technologií pro výstavbu mostů – výsuvné skruže, pevné skruže, betonářské vozíky, výsuvné nosy a pod.
  • speciální aplikace ve statice (posouzení atypických konstrukcí, detailů apod.)
  • zakázky menšího rozsahu: statika RD, ocelové pergoly, přístřešky, zastřešení, rekonstrukce bytových jader apod.
 • geotechnický návrh založení u námi navrhovaných staveb
 • tvorba výkresové dokumentace (2D, 3D) pro betonové i ocelové konstrukce ve všech stupních (DÚR, DSP, PDPS, RDS, VTD)
 • konzultační činnost v oblasti statiky stavebních konstrukcí
 • projekční činnost pro mosty (DÚR, DSP, PDPS, RDS)
 • precizní MKP výpočty složitých konstrukcí a výrobků
 • optimalizační studie pro mosty a pozemní stavby
 • odborné průběžné konzultace po statické stránce pro architekty a designéry
 • nelineární výpočty betonových konstrukcí
 • kontrolní statické přepočty, nezávislé posudky
 • spolupráce na architektonických studiích po statické stránce
 • zajištění stavebně-technického průzkumu vč. návrhu sanačních opatření na objektu
 • zajištění inženýrsko-geologického průzkumu

Jakožto zodpovědná společnost má naše statická kancelář sjednané pojištění zodpovědnosti na částku 10 mil. Kč. V případě specifického požadavku investora jsme ochotni částku pojištění zodpovědnosti pro konkrétní projekt nebo celkově navýšit. Potvrzení o uzavřeném pojištění je k nahlédnutí níže.

Pojištění zodpovědnosti za škodu - JLP creative s.r.o.

Software:
Neustále investujeme do inovací a rozvoje firmy a věříme, že pokud chceme být efektivní a schopní zvládat nejsložitější problémy při navrhování stavebních konstrukcí, musíme se nejen sami neustále odborně vzdělávat, ale i investovat do kvalitních a inovativních SW produktů.

Pro návrh konstrukcí využíváme statický MKP software RFEM vč. mnoha dimenzačních modulů, na složitější aplikace (návrh mostů, předpjatých prvků, dynamika) využíváme Midas Civil Advanced 2020. Posudky na úrovni průřezů řešíme kromě vlastních programovaných výpočtů v excelu v programech od firem Dlubal, Idea Statica (concrete, prestressing, steel, connection) a FINE.
Výkresy vytváříme v následujících licencovaných programech: Tekla Structures 2019, AutoCAD LTZWCad 2019 + SkiJo, Solidworks 2018 (3D dokumentace pro ocelové konstrukce), Cadkon RCD, Autodesk Revit LT, Rhinoceros 6.

Midas Civil - informace o programu
Solidworks - informace o programu

Důležitou součástí našeho návrhového procesu je i zjednodušená ruční kontrola výstupů z SW, abychom měli jistotu, že spočtené výsledky jsou správně a nenastala v některé fázi výpočtu chyba. Sebekontrola je základním pilířem naší práce.

Komunikace s klienty je možná v češtině, tak na profesionálni úrovni i v němčině nebo v angličtině. Statické výpočty a dokumentaci zpracováváme jak v českém, tak na vyžádání i v anglickém či německém jazyce.

Pro komunikaci a řešení technických záležitostí s klienty používáme Business verzi programu Teamviewer, který umožňuje propojení vzdálených ploch. Ke stažení je zde:

Teamviewer - odkaz ke stažení

Hardware je tvořen výkonnými pracovními stanicemi z řady HP Z Workstation a DELL.