Řešíme statiku dopravních, inženýrských a pozemních staveb (mosty, budovy) ve všech úrovních složitosti a náročnosti, a to vč. zakázek malého rozsahu (např. pergoly, přístřešky, RD atd.). 

Zaměřujeme se na komplexní statický návrh betonových, předpjatých a ocelových konstrukcí, a to vč. výkresové dokumentace a návrhu založení stavby.

Nabízené služby:

 • statické výpočty stavebních konstrukcí všech úrovní složitosti a rozsahu pro:
  • silniční mosty, železniční mosty a lávky pro pěší
  • pozemní stavby
  • náročnou architekturu
  • posudky speciálních technologií pro výstavbu mostů – výsuvné skruže, pevné skruže, betonářské vozíky, výsuvné nosy a pod.
  • speciální aplikace ve statice (posouzení atypických konstrukcí, detailů apod.)
  • zakázky menšího rozsahu: statika RD, ocelové pergoly, přístřešky, zastřešení, rekonstrukce bytových jader apod.
 • geotechnický návrh založení u námi navrhovaných staveb
 • tvorba výkresové dokumentace (2D, 3D) pro betonové i ocelové konstrukce ve všech stupních (DÚR, DSP, PDPS, RDS, VTD)
 • konzultační činnost v oblasti statiky stavebních konstrukcí
 • projekční činnost pro mosty (DÚR, DSP, PDPS)
 • precizní MKP výpočty složitých konstrukcí a výrobků
 • optimalizační studie pro mosty a pozemní stavby
 • odborné průběžné konzultace po statické stránce pro architekty a designéry
 • nelineární výpočty betonových konstrukcí
 • kontrolní statické přepočty, nezávislé posudky
 • spolupráce na architektonických studiích po statické stránce
 • zajištění stavebně-technického průzkumu vč. návrhu sanačních opatření na objektu
 • zajištění inženýrsko-geologického průzkumu

Jakožto zodpovědná společnost má naše statická kancelář sjednané pojištění zodpovědnosti na částku 15 mil. Kč. V případě specifického požadavku investora jsme ochotni částku pojištění zodpovědnosti pro konkrétní projekt nebo celkově navýšit. Potvrzení o uzavřeném pojištění je k nahlédnutí níže.

Pojištění zodpovědnosti za škodu - JLP creative s.r.o.

Software:
Pro návrh konstrukcí využíváme statický MKP software RFEM vč. dimenzačních modulů, na složitější aplikace využíváme Midas Civil. Posudky na úrovni průřezů řešíme kromě vlastních programovaných výpočtů v excelu v programech od firem Dlubal, Idea Statica (concrete, prestressing, steel, connection) a FINE.
Výkresy vytváříme v programech: AutoCAD LTZWCad 2018 + SkiJo, Solidworks 2017 + 2018 (3D dokumentace pro ocelové konstrukce), Cadkon RCD.

Midas Civil - informace o programu
Solidworks - informace o programu

Komunikace s klienty je možná v češtině nebo v angličtině. Statické výpočty a dokumentaci zpracováváme jak v českém, tak na vyžádání i v anglickém či slovenském jazyce.