Statický návrh geometricky i konstrukčně složitého zastřešení autobusového nádraží v Holešově.
Statika DSP + PDPS + VTD.

Rozteč mezi sloupy: 8 m
Šířka zastřešení: max. 5,9 m (mimo propojovací části)
Délka zastřešení: cca 94 m

Nosná konstrukce zastřešení je tvořená uzavřenými profily (jekly). Náročnost akce je daná zejména návrhem přípojů, kdy byl ze strany designérů definován požadavek veškeré přípoje skrýt.

Realizace dokončena v 10/2018

Design: designcité, mmcité+
Zhotovitel stavby: Sdružení Strabag a mmcité+