Statický návrh architektonicky i konstrukčně náročné stavby, kdy jsou 2 podlaží vynášeny jedinou stěnou na 10,5 m rozpětí. Na domě je použita kombinace monolitického železobetonu, ocelových prvků a dřevěných nosníků vynášejících zelenou střechu.

Součástí dodávky byly výkresy betonářské výztuže pro realizaci a výkresová dokumentace RDS pro ocelové konstrukce.

Architekt: Luděk del Maschio

Stupně:  DSP, RDS, VTD