Předmětem zakázky je statický návrh 3 budov univerzity obrany v Brně na ul. Jana Babáka. Jedná se o monolitickou ŽB aulu, prefabrikované foyer a knihovnické centrum tvořené prefabrikáty i monolitickými ŽB prvky.

Zastřešení auly je tvořeno ocelovými příhradovými vazníky na 20 m rozpětí.

Součástí objednávky je i návrh pažení 7 m hluboké stavební jámy.

Architekt: Ateliér Velehradský, Ing. arch. Tomáš Velehradský

Stupně: DÚR, DSP, PDPS