Statický návrh exluzívního točitého schodiště v Praze na Malé Straně. Schodiště je již zrealizováno (09/2018).

Jedná se o schodiště šířky 1,3 m mezi podlažími stavební výšky 4 m. Specifikem je travertinový obklad kolem celé konstrukce, která je vytvořená z tenkých nerezových plechů. Na schodišti je použito skleněné zábradlí, tj. celková vlastní tíha celé konstrukce je značně vysoká.

Za účelem podrobného návrhu a posouzení byl vytvořený precizní MKP model věrně vystihující geometrii konstrukce a rozložení hmot. S ohledem na fakt, že u tohoto typu konstrukce jednoznačně rozhodovaly deformace od zkroucení, byl vývoj konstrukce od prvotního architektonického návrhu ke konečnému řešení celkově náročnější.

Pro tento typ spirálových schodišť se běžně využívá pro vnitřní nosnou schodnici torzně tuhých uzavřených komůrkových průřezů (á la jekly), které jsou schopny svojí dostatečnou torzní tuhostí zajistit rozumnou míru deformace schodiště a tím jeho transparentní chování a působení, což značně zjednodušuje statický návrh. Unikátnost a složitost tohoto použitého řešení schodiště oproti jiným schodištím spočívá v tom, že byly s ohledem na minimalizaci nosného systému po estetické stránce využity na nosnou funkci pouze svislé plechy malé statické výšky a malé tloušťky, které jsou na namáhání torzí řádově mnohonásobně měkčí než běžně používané uzavřené průřezy. Dimenzování a ladění konstrukce se tak stalo složitějším iterativním procesem.

Na tomto schodišti jsme úzce spolupracovali se společností Empate a.s., která řešila konstrukční návrh a realizaci schodiště. Naše statická kancelář zde řešila statický návrh.

Jedná se o jedno z nejnáročnějších schodišť v rámci architektury.

Odkaz na článek z časopisu Forbes - schodiště je součástí nejdražšího bytu v ČR v r. 2020:
https://reality2020.forbes.cz/triplex-nad-vltavou/