Předmětem návrhu bylo statické a konstrukční řešení točitého schodiště v administrativním komplexu v Praze. Schodiště je výrazné svými rozměry (šířka 1,6 m), počtem 25 stupňů a podestou délky cca 2,5 m, což značně po statické stránce komplikovalo návrh.

Schodiště bylo obloženo corianem, pochozí vrstvu tvořilo terazzo. Vnější zábradlí je ze skla.