Statický návrh a stavebně-konstrukční část dokumentace pro sportovní halu Jihočeské univerzity.
Rozpětí zastřešení 36 m.
Stupně DSP + PDPS

Architekt: A99