DSP + podrobná realizační dokumentace nosných konstrukcí sklárny, sklepa a oranžérie
Statika + realizační výkresy betonových a ocelových konstrukcí.

Realizace 2022