Předsazená fasáda a opláštění stávajícího obchodního centra.
Komplexní řešení projektu vč. projednání a kontrol na stavbě.

Rok: 2021/2022