Pro rakouského klienta jsme řešili komplexní návrh veškerých ocelových konstrukcí na stavbě logistického centa (mimo regálové budovy).

Jednalo se doposud o největší a nejdéle trvající zakázku JLP creative o celkovém objemu cca 400 t oceli v drobných ocelových konstrukcích typu zábradlí, žebříky, úniková schodiště, plošiny, protikouřové zábrany atp.

U naší strany byly řešeny následující konstrukce:
- atikové nosníky
- ocelové konstrukce výměn a protikouřových zábran
- průmyslové a revizní plošiny, schodiště a žebříky
- úniková schodiště na střeše
- designové schody v kancelářské budově
- protihluková stěna
- protinárazové zábrany
- technologické plošiny
- ohrazení, ploty, výsuvné brány

Ze strany JLP byla řešena statika, schvalovací výkresy, výrobní výkresy, montážní plány, vedení projektu montáže na stavbě, účast na poradách, výrobních výborech, pravidelná koordinace na místě stavby, zaměření konstrukcí in situ, kontakt s klientem

Akce probíhala v letech 2018 - 2020, nyní je budova úspěšně v provozu.