Statický návrh novostavby hasičské stanice v Čáslavi. Jedná se o prefabrikovaný skelet založený na základových patkách. Hasičská stanice se skládá z garáží pro hasičské vozy, administrativní a provozní budovy vč. tělocvičny. Součástí projektu je návrh ŽB vyrovnávací nádrže na vodu a ocelová věž pro hasičský sport.

Předmět dodávky:

  • statický výpočet nosné konstrukce budovy garáže a administrativní budovy (DSP+PDPS)
  • statický výpočet cvičné věže pro hasičský sport (DSP+PDPS)
  • statický návrh krovu z dřevěných sbíjených vazníků a lamelové fasády (slunolam)
  • návrh založení objektu
  • návrh nádrže na vodu pro objem 40 m3, obdélníkový tvar
  • schémata betonářské výztuže monolitických prvků

Architekt: Ateliér Velehradský, Ing. arch. Tomáš Velehradský