Statický návrh domova seniorů v Bučovicích pro stupně DÚR, DSP, PDPS.

Jedná se o monolitickou ŽB konstrukci s nosnými sloupy a stěnami založenou na základové desce. Za budovou je vybudovaná hřebíkovaná opěrná stěna, která byla taktéž předmětem návrhu.
Konstrukce je zajímavá svým netradičním tvarem a zelenou střechou s velkou mocností substrátu až 1 m a rostlými stromy na stropní konstrukci.

Architekt: Ateliér Velehradský, Ing. arch. Tomáš Velehradský