Statický návrh designového technicky náročného schodiště obloženého litým teracem a corianem, zábradlí ze skla.

Autoři architektonického návrhu:
MgA. Jakub Klaška (Klaska Ltd.)
Jakub Cigler architekti

Rok 2022