Statický návrh auly Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Stavba je složena ze tří částí: adaptace stávající auly skeletu MS71, přístavba nového monolitického ŽB skeletu a oblast proskleného atria. Součástí zakázky je i řešení fasád.

Architekt: Ateliér Velehradský, Ing. arch. Tomáš Velehradský, Ing. arch. František Türk

Stupně DSP + PDPS