Statický návrh zastřešení nástupiště vlakového nádraží zahrnující návrh ocelové konstrukce, založení a výkres tvaru a betonářské výztuže základu.
Dokumentace PDPS + VTD - statická část

Rozteč mezi sloupy: 5,7 m
Šířka zastřešení: 8,2 m
Délka zastřešení: 55 m

Pozn.: Podélné nosníky jsou tvořeny tenkostěnnými METSEC profily.