Statický návrh zastřešení vlakového nádraží čítající celkem 5 různých zastřešení.
Dokumentace PDPS (lokalita není zatím specifikována s ohledem na přání objednatele - bude specifikována později).
Předmět dodávky: statické výpočty

Rozteč mezi sloupy hlavních zastřešení: 7,35 m až 10,35 m
Šířka zastřešení: 4,73 m, 4,99 m, 10,9 m
Délka zastřešení: 56,25 m