Ve stupni studie bylo řešeno po statické stránce zastřešení několika nástupišť vlakového nádraží. Oblouky jsou tvořeny ohýbanými HEB/HEA profily.
Soutěžní dokumentace ve fázi studie (lokalita není specifikována s ohledem na přání objednatele).

Rozpětí oblouků: 23,87 m
Osová vzdálenost příčných vazeb: 8,2 m
Délka zastřešení: 160,6 m
Počet polí: 3 pole + převislé konce na táhlech