Statický návrh zastřešení a výkresová dokumentace ocelové konstrukce pro autobusové nádraží.
Soutěžní dokumentace PDPS (lokalita není zatím specifikována s ohledem na přání objednatele - bude specifikována později).

Rozteč mezi sloupy: 8,4 m u hlavních zastřešení
Šířka zastřešení: max. 5,8 m a 7,55 m v oblasti nástupišť (mimo propojovací část, kde je šířka 21,55 m)
Délka zastřešení: 36,6 m a 45 m

Poznámka: 2 různá zastřešení