Předmětem naší činnosti byla statická analýza pro rekonstrukci historického zděného BD na ul. Hilleho v Brně.
Byly řešeny nové otvory v masívních zdech, zesílení trámových stropních konstrukcí, přepočet krovu na investorem požadované úpravy a dispoziční změny, návrh nových vetnutých balkónů, diagnostika stropů objektu.

Statický výpočet byl proveden ve stupni DSP.