Naše společnost zajišťovala kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci rampy pro pěší v areálu menšího obchodního centra v Brně.
Jednalo se o dokumentaci pro získání stavebního povolení (DSP) vč. inženýringu, dokumentaci pro realizaci stavby (RDS) a dílenskou montážní dokumentaci (VTD).

Klientem byla vybrána varianta s ortotropní celoocelovou mostovkou. Podpěry byly tvořeny vetknutými stojkami a kyvnými stojkami pro umožnění teplotních posunů. Součástí stavby je i ŽB opěra.
Celková délka rampy je cca 54 m.

V rámci statiky byl provedený i dynamický výpočet konstrukce.

Realizace je plánovaná na rok 2019 (podrobnější informace i fotografie budou doplněny)