Statický výpočet zahrnující návrh kotvení konzolového schodiště do cihelné zdi. Projekt byl specifický tím, že pomocí ocelové výměny přes 4 schody byl překonáván okenní otvor. Kotvení výměny do starší cihelné zdi bylo na tomto projektu z hlediska návrhu nejnáročnější.