Statický návrh ocelové konstrukce a založení zastávkového přístřešku.
Soutěžní dokumentace PDPS (lokalita není zatím specifikována s ohledem na přání objednatele - bude specifikována později spolu s vizualizacemi).

Rozteč mezi sloupy: 6,5 m
Šířka zastřešení: 3,5 m
Délka zastřešení: 9,9 m