Structural design of University of defence in Brno

Architect: Ateliér Velehradský, Ing. arch. Tomáš Velehradský