Naše statická kancelář řešila statický výpočet rodinného domu v Dukovanech. Zdivo a stropy jsou ze systémového řešení Porotherm. Krov s dlouhým vikýřem je vaznicového typu. S ohledem na velké rozpětí mezi štítovými zdmi (cca 13 m) jsou vaznice řešeny jakožto vodorovný příhradový nosník podepřený ocelovými sloupy HEB 200 kotvenými do základu. Součástí domu byla i garáž světlé šířky 7,2 m.